Co je výtvarná akce?

Je to služba pro školy a školky, jejímž cílem je obohatit hodiny výtvarné výchovy o práci s netradičními materiály. Děti si mohou vyzkoušet praktické využití schopností a dovedností, které získávají v hodinách výtvarné a pracovní výchovy.

Při malování nehodnotíme nadání dětí.
Naším cílem je odbourat zábrany („já neumím malovat“) a ukázat dětem, že z výtvarného díla mohou mít radost a užitek nejen ony,
ale i jejich rodiče či přátelé.

Kromě stálých akcí pro Vás máme i pár novinek. Tou nejzásadnější je On-line videokonference.

Novinky v akcích:

Pokračujeme:

Pokračujeme i v stávajících akcích na školách a školkách - pokud nám to momentální zákonné a hygienické podmínky umožní.